ZON

Wat zijn afwegingen op het moment dat je een zonnepark wilt gaan realiseren? Hoe maak je keuzes in het verdienmodel? Wat doe je op het moment dat je een geschikt dak hebt? 

WIND

Een windproject uitvoeren vraagt om een lange adem. Welke vragen kom je onderweg tegen? 

WARMTE

Een toekomst zonder aardgas. Welk alternatieven zijn er? En welke rol kunnen lokale energiecoöperaties daarbij spelen?

MARKETING & COMMUNICATIE

Draagvlak verwerven voor je ideeen lijkt simpel, maar er komt veel bij kijken. Hoe zorg je voor effectieve communicatie naar je stakeholders? En hoe maak je ‘naam’? 

ORGANISATIE

Een sterke organisatiestructuur leidt tot toekomstbestendige projecten. Waar kun je op letten bij de inrichting van je organisatie? 

FINANCIEEL, JURIDISCH & FISCAAL

Bij het realiseren van projecten loop je (mogelijk) tegen financiële, juridische en fiscale vragen aan. Hoe hebben anderen dit oplost? Welke documenten heb je nodig?

SAMENWERKEN

Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren?

TOEKOMST & INNOVATIE

Welke thema’s spelen bij het energiesysteem van de toekomst? En wat kunnen lokale energiecoöperaties doen?

ENERGIEBESPARING

Hoe kun je energiebesparing bij buurtgenoten stimuleren? Wat zijn mogelijke aanpakken, samenwerkingspartijen en succesfactoren?

Gemeenten

Welke rol spelen energiecoöperaties in de gemeentelijke energietransitie en het lokale duurzaamheidsbeleid? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en energiecoöperatie? 

Regionale Energie Strategie

Hoe zit het RES-onderhandelingsproces in elkaar? Hoe worden de belangen van burgers en energiecoöperaties meegewogen? En welke keuzes worden gemaakt?

bewoners in de warmtetransitie

Hoe zorg je voor draagvlak in de transitie naar wonen zonder aardgas? Hoe kom je tot een aanpak waarin iedereen zich gehoord voelt en meedoet?