Met een muisklik alle informatie bij de hand over energieverbruik, duurzame energie, geschikte locaties en woningen in jouw werkgebied. Dat is wat de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat alle energie coöperaties biedt.

Eén dashboard

Er is een enorme hoeveelheid data die coöperaties kan helpen bij het opzetten en opschalen van projecten, vrij beschikbaar maar verspreid over verschillende bronnen. De klimaatmonitor maakt al deze gegevens toegankelijk via één portal. De klimaatmonitor deed dit al enige jaren voor gemeenten, maar na een co-creatie sessie met een aantal energiecoöperaties en HIER opgewekt is er nu ook een dashboard speciaal voor lokale energiecoöperaties en een speciaal ingericht over de Lokale Energie Monitor.

Infographics en originele data op lokaal niveau

Verdeeld over vijf thema’s vind je tal van data, visueel gepresenteerd met infographics en met links naar de originele data. De gegevens zijn lokaal: kies je provincie, gemeente of coöperatie en scroll er door heen. Voor de meeste gegevens geldt dat je vergelijkingen kunt maken met andere energiecoöperaties of hoe het er landelijk voor staat. De meeste gegevens kun je zelfs op buurtniveau bekijken of nog gedetailleerder via kaartlagen van o.a. de Nationale Energie Atlas.

Vijf thema's

De vijf thema’s zijn: thuis energie besparen, aardgasloze wijken, zon projecten, wind projecten en mobiliteit. Voor elk van deze thema’s vind je gegevens over de stand van zaken of juist over de potentie in een gebied. Deze informatie komt van pas in diverse fases van een project.

Wat heb ik concreet aan de klimaatmonitor?
Twee voorbeelden:


Stel je wilt een buurtactie organiseren voor spouwmuurisolatie. Dan vind je op de klimaatmonitor onder andere de volgende gegevens:

  • waar bevinden zich koopwoningen?
  • welk energielabel hebben woningen?
  • hoe is het gasverbruik per type woning, wat zijn mensen daar gemiddeld kwijt aan energiekosten?
  • hebben al veel mensen in die buurt gebruik gemaakt van subsidie of energielening?

Op basis van deze informatie kun je gericht een actie-aanpak bedenken die aansluit bij de situatie in de buurt.


 

 

Wil je een postcoderoosproject ontwikkelen rondom een zonnedak? Zoek dan in de klimaatmonitor naar de potentie voor zonnedaken en bekijk de postcodegebieden eromheen.

  • Hoeveel (huur)woningen liggen er in die gebieden?
  • Ligt er veel of weinig zon PV op deze woningen?
  • Wat is het gemiddeld elektriciteitsgebruik per woningtype, huur / koop?

Deze informatie helpt je een inschatting te maken van omvang van de doelgroep van je postcoderoosproject en de meest gunstige postcoderoos te bepalen.

Thema ‘thuis energie besparen’

De grafieken geven weer hoeveel energie de woningen verbruiken en welke energiekosten dat met zich meebrengt. De gegevens zijn uitgesplitst naar energiedrager (aardgas, elektriciteit), naar woningtype, en naar eigendom (koop, huur). Daarnaast is een aantal aan woningen gerelateerde gegevens in beeld gebracht, zoals energielabels, energie- en duurzaamheidsleningen en het aantal PV-installaties ten opzichte van het aantal woningen.

Thema ‘aardgasloze wijken’

De gegevens in dit thema geven een beeld van het (hernieuwbare) energiegebruik voor warmte, energiekosten en de energielabels van woningen in het gekozen gebied. Daarnaast zijn er verschillende potenties van hernieuwbare energie inzichtelijk gemaakt, waarmee alternatieven voor een aardgasvrije wijk onderzocht kunnen worden.

Thema ‘zonproject starten’

Hier vind je gegevens over de huidige pv systemen: vermogen, aantal installaties, vermogen/installaties per 100 woningen, hoeveelheid zonnestroom per inwoner. Dit zijn zowel woningen, bedrijven als eventuele zonneparken bij elkaar.

Om nieuwe projecten te ontwikkelen vind je in dit thema ook een kaart met postcodegebieden, elektriciteitsgebruik, potentie van daken/velen en sociaaleconomische gegevens m.b.t. inkomens en woningbezit.

Thema ‘windproject starten’

In dit thema vind je informatie over het huidig opgesteld vermogen en aantal turbines. Verder zijn er verschillende kaartlagen om de technische potentie voor windturbines in een gebied te lokaliseren (in ieder zeshoekje kan een turbine staan). En een link naar kennisdossiers over windprojectontwikkeling.

Thema ‘mobiliteit’

Overweeg je projecten te starten om mobiliteit te verduurzamen? Onderzoek dan in dit thema wat het huidige energiegebruik is, de mobiliteit in jouw gebied; totaal en gemiddeld per inwoner, het aantal elektrische auto’s, laadpunten en deelauto’s. Ook vind je hier informatie over de modal split (verhouding gebruik vervoersmiddelen). En een link naar het RWS-kennisdossiers over duurzame mobiliteit.

De Klimaatmonitor is een monitoring portal van het Rijk, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Simon Lubach, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.