Oproep: geef je projecten door!

Aan alle energiecoöperaties en -stichtingen in Nederland: geef je projecten en plannen door! Met de Lokale Energie Monitor maken we de landelijke impact van de burgerenergiebeweging zichtbaar. Help jij ook weer mee? Vul vóór 27 september deze vragenlijst in. Veel dank voor jouw bijdrage! Vragen? info@hieropgewekt.nl

Impact laten zien

We monitoren al zes jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De Lokale Energie Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen. Lokaal actief, met landelijke impact. 

De Lokale Energie Monitor 2021 verschijnt op 18 maart 2022, de dag van het Evenement HIER opgewekt. Hieronder lees je alles over de Lokale Energie Monitor 2020.

Samenvatting Lokale Energie Monitor 2020

Nederland telt in totaal 623 energiecoöperaties, met een totaal geschat aantal leden en/of deelnemers aan projecten van ongeveer 97.000. Na zeven jaar snelle toename van het aantal coöperaties vlakt de groei af. Een zeker verzadigingspunt lijkt daarmee bereik te worden. Het gaat nu meer om de kwaliteit van de van de coöperaties: de doorontwikkeling naar dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen projecten, leden en deelnemers.

Zonne-energie op daken, grond en water

In totaal tellen we 814 collectieve zonprojecten: 761 op daken, 50 op grond en drie op water. Samen realiseren burgers 166,4 MW zonvermogen met hun zonne-installaties, waarvan 57% op daken, 32% op grond en 11% op water.

grafiek zon: ontwikkeling totaal collectief vermogen in MWp

Voorbeeld van een coöperatief zonnepark:

Collectieve windenergie

Van alle coöperaties werkt 19% aan windprojecten. Eind 2020 is in totaal 229,9 MW coöperatief windvermogen geplaatst in Nederland, 19% meer dan in 2019.

De spotlights staan dit jaar op windpark Deil in Gelderland en Windpark Heibloem in Limburg. Beide zijn in 2020 in productie genomen. Vrijwel alle aspecten van participatief coöperatief ontwikkelen komen hier samen.

windparken 2020: toegekend coöperatief vermogen (MW)

Voorbeeld van een coöperatief windpark:

Energiebesparing, opmars van de energiecoach

Veel energiecoöperaties houden zich ook bezig met energiebesparing. De manier waarop varieert van het informeren en adviseren tot het actief begeleiden bij het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Lokale energiecoöperaties zijn voor gemeenten een effectieve samenwerkingspartner om veel bewoners te bereiken.

Lokale warmte-initiatieven, coöperaties en warmteschappen

Ook de warmtetransitie staat hoog op de prioriteitenlijst van burgers en hun coöperaties. In 2020 tellen we minstens 77 lokale burgerinitiatieven met concrete plannen en projecten op het gebied van warmte. Dit zijn er 23 meer dan we in 2019 op het netvlies hadden. Verreweg de meeste projecten zijn in de onderzoeksfase.

Voorbeeld van een lokaal warmteproject: 

Verzameltabel Lokale Energie Monitor 2020

Verzameltabel Lokale Energie Monitor 2020
Klik op de afbeelding om hem te vergroten
Infographic coöperatieve zon- en windprojecten per RES regio
Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Webinar Lokale Energie Monitor 2020 terugkijken

Bekijk hier ons webinar terug dat plaatsvond op 25 februari 2021. We bespreken de belangrijkste trends en vertellen welke informatie je allemaal in het rapport en bijbehorende Excelbestanden vindt. Spreker: Anne Marieke Schwencke (onderzoeker).

Data visueel gemaakt met kaart

Samen met Geodan heeft HIER opgewekt de data van de Lokale Energie Monitor 2020 visueel gemaakt in een interactieve kaart. Hij biedt overzicht van de energiecoöperaties in Nederland, de coöperatieve zon- en windprojecten, en de gegevens van die coöperaties en projecten.

Naar de HIER opgewekt / Geodan kaart 

Cijfers uit het buitenland

 

De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van klimaatstichting HIER en RVO en wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke.