Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn verminderd, en in 2050 met 95%. Veel van de afspraken moeten in de regio worden waargemaakt. In 30 regio’s verdeeld over Nederland werken provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers daarom samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hoe zit het RES-onderhandelingsproces in elkaar? Hoe worden de belangen van burgers en energiecoöperaties meegewogen? En welke keuzes worden gemaakt? In dit dossier lees je er meer over.

Lees ook meer op de website van het Nationaal Programma RES.