Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren? In dit kennisdossier lees je er meer over.

Samenwerken met de gemeente

Energiecoöperaties zijn voor gemeenten onmisbaar om te kunnen overschakelen op duurzame energie. Alleen weten beide partijen zich niet altijd raad met elkaar. Een goede samenwerking tussen coöperatie en gemeente is essentieel. 

Lees verder

Bewoners en gemeente werken samen in de warmtetransitie

Steeds meer bewonersgroepen werken aan een alternatieve warmtevoorziening. Een goede samenwerking met de gemeente is hierbij essentieel. Hoe breng je die tot stand? Bekijk het onderzoeksrapport ‘Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie’. 

Lees verder

In dit dossier: