De doelstellingen zijn ambitieus. Aardgasvrij in 2030. Dat vereist een forse warmtetransitie die op lokaal niveau haar beslag moet krijgen. Energiecoöperaties kunnen en moeten hierin een baanbrekende rol vervullen. Op een conferentie in Utrecht, georganiseerd door HIER opgewekt en ODE Decentraal, wisselde op 13 mei jl. coöperaties en samenwerkingspartners ervaringen uit. Dit is het videoverslag van deze dag.