Via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) investeren leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) gezamenlijk in duurzame energieopwekking. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Per 1 april 2021 vervangt de nieuwe subsidieregeling de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling genoemd.

Van 18 november tot en met 9 december 2020 heeft een internetconsultatie over de conceptregeling plaatsgevonden. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling begin 2021 definitief bekrachtigd. 

In onderstaande artikelen vind je per thema een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking op basis van de conceptregeling. De komende tijd vullen we de informatie verder aan.

Veelgestelde vragen

1. De regeling in het kort

Waarom is de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking in het leven geroepen? Welke collectieven komen in aanmerking? 

Lees verder: de regeling in het kort

 

2. Subsidie aanvragen

Kom erachter hoe de aanvraag voor SCE-subsidie in zijn werk gaat.

Lees verder: subsidie aanvragen

 

3. Financiële aspecten

Ieder initiatief krijgt ermee te maken: de uitdaging van het vinden van financiering. En dat blijkt lang niet altijd even makkelijk. Banken geven vaak niet thuis en met (het starten van) crowdfundingsprojecten zijn collectieven vaak (nog) niet bekend. Maar er zijn ook andere financiële aspecten waarvan een collectief op de hoogte moet zijn.

Lees verder: financiële aspecten

 

4. Juridische aspecten

Als je als collectief energie gaat opwekken zal je een aantal zaken juridisch moeten regelen. Daarnaast moet je met een aantal zaken rekening houden om leden in aanmerking te laten komen voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Hoe zit het met de ledenverklaring? En welke aansprakelijkheidsvorm past het beste? 

Lees verder: juridische aspecten

 

5. Organisatorische aspecten

In dit artikel antwoorden op de meest voorkomende vragen over organisatorische aspecten die komen kijken bij het gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Je vindt hier antwoord op vragen zoals: Waarom zijn andere verenigingen uitgesloten van de regeling? Welke administratieve lasten zijn er voor de collectieven? 

Lees verder: organisatorische aspecten

 

6. Productie-aspecten

In dit artikel zoomen we in op het collectief (de coöperatie) als energieproducent. Als collectieven daadwerkelijk gezamenlijk stroom gaan opwekken, wordt deze stroom verkocht aan een energieleverancier. Je begeeft je op de energiemarkt. Om goed beslagen ten ijs te komen in deze markt, is het dus zaak om je kennis en competenties op orde te hebben. Je vindt hier antwoord op vragen als: Hoe werkt het systeem van garanties van oorsprong (GVO)? Hoe moet de productie-installatie aangemeld worden voor GVO'S? En kun je GVO's verhandelen en wat zijn ze waard? 

Lees verder: productie-aspecten 

 

7. Aansluitingen en het net

Dit artikel biedt meer informatie over aspecten rondom de aansluiting op het elektriciteitsnet bij gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. 

Lees verder: aansluitingen en het net

 

8. Locatie-aspecten

Voor de afbakening van wat men als ‘lokale’ energie beschouwt, is gekozen voor de zogenoemde postcoderoos met als kleinste eenheid het gebied waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben. Maar er zijn natuurlijk meer locatie-aspecten die een rol spelen bij het realiseren van een productie-installatie voor het collectief opwekken van energie. Hoe krijg je inzicht in de postcoderoos van de productie-installatie? En waarom is er niet gekozen voor gemeentegrenzen? Dat is toch handiger?

Lees verder: locatie-aspecten

Lees ook:

Disclaimer: deze lijst van veel gestelde vragen en antwoorden is door HIER opgewekt gemaakt op basis van de concept regeling. De regeling is nog niet definitief vastgesteld. Van 18 november tot en met 9 december 2020 heeft een internetconsultatie over de concept Subsidieregeling plaatsgevonden. Naar verwachting zal de nieuwe regeling begin 2021 definitief bekrachtigd worden. De lijst wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd. Heb je vragen, stel deze dan via info@hieropgewekt.nl. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.