Energiebesparing, dat is toch de eerste stap op weg naar duurzamer gebruik van energie. Als lokaal energie initiatief wil je daarbij juist in je wijk of dorp bewoners betrekken om in huis te besparen op hun energieverbruik. Maar hoe doe je dat en met welke mensen? Buurkracht ontwikkelde een aanpak om mensen bij elkaar te brengen om samen energie te besparen. Vanuit de ervaring met ruim 900 buurtacties weet het als geen ander hoe je een succesvol (buurt)team vormt.

3 ingrediënten voor succes

Om – als coöperatie – een succesvol energiebesparingsproject op te zetten om bewoners te betrekken en daadwerkelijk te stimuleren om thuis energie te besparen en mee te doen aan besparingsacties  verhoogt een hecht en veelzijdig buurtteam sterk je kans op resultaat. Ervaring vanuit Buurkracht leert dat het juiste buurtteam cruciaal voor succes is. Maar wat maakt dat een buurtteam succesvol is?

Ingrediënten voor een succesvol team zijn:

1: De omvang: het werk verdelen en de vaart er in houden

Een team moet niet te klein zijn. Met een groot team is het risico kleiner dat het schip strandt voordat het doel bereikt is. Zorg voor voldoende mensen om taken goed te kunnen verdelen en elkaar te kunnen opvangen. Drie personen heb je wel nodig, maar liever nog vijf. Want zo kun je het werk verdelen over meerdere mensen en houd je de vaart erin.

2: De samenstelling: de juiste kwaliteiten in het team

Net zo belangrijk als voldoende ‘handjes’, is de juiste mix van kwaliteiten in het team. Van de buurten die al aan de slag zijn, is geleerd dat de kans op succes fors toeneemt als in een buurtteam in elk geval drie heel specifieke kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Als iedereen kan doen waar hij/zij goed in is dan zorg je voor kwaliteit! Het is dus de kunst een team samen te stellen waarin dat het geval is. Welke kwaliteiten zijn belangrijk in een team?

 • Technische deskundigheid: Zorg ervoor dat je in je team een expert hebt die veel van techniek weet, en dan vooral van energietechniek. En dat ook leuk vindt. Dat kan iemand zijn die werkt in de (energie)techniek, maar bijvoorbeeld ook iemand die zelf al zonnepanelen heeft geplaatst en zich daarin verdiept heeft. Of iemand die zijn verbruik heel nauwkeurig bijhoudt en precies weet welk apparaat hoeveel energie verbruikt. Zie hier een voorbeeld van een expert in een buurtteam van Buurkracht.
 • Ondernemerschap: Onmisbaar in je team is ten minste één ondernemer, een persoon die goed kan organiseren, analyseren, een project op weet te starten en te besturen. Iemand die het ondernemerschap in z’n vingers heeft, realistisch blijft, maar wel vooruit wil. En die de kunst beheerst om bedrijfsmatig te denken en te werken. Kortom: je hebt iemand nodig die beslissingen neemt. Zie hier een voorbeeld van een ondernemer in een Buurkracht buurtteam.
 • Verbindende kracht: Je doet het uiteindelijk voor en samen met de buurt. Ontzettend belangrijk is het dus om een verbinder aan boord te hebben. Iemand die de buurt kent en het leuk vindt een praatje te maken met buurtbewoners, contacten te leggen en mensen bij elkaar te brengen. Zie hier een voorbeeld van een verbinder in een Buurkracht buurtteam.

3: Een heldere taakverdeling: doen waar je goed in bent en leuk vindt

Heb je je team bij elkaar? Zorg dan voor een heldere taakverdeling die aansluit bij wat de mensen in het team leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en krijgen alle teamleden ongeveer evenveel werk op hun bord. En als iedereen kan doen wat hij/zij leuk vindt om te doen dan blijft iedereen gemotiveerd.

samenstelling van je team

 

Waar vind ik mensen voor mijn team?

Nu is het zaak om voldoende mensen met de juiste kwaliteiten bij elkaar te krijgen in je energiebesparingsteam. Nieuwe teamleden kun je op verschillende manieren vinden.

Eigen netwerk, vrienden en directe buren

Denk na over wie je allemaal kent in de buurt en wie van hen zouden passen in het team. De drempel om iemand uit je directe omgeving te vragen is vaak een stuk lager en je kunt vooraf al aardig beoordelen wat iemands kwaliteiten zijn. Begin bij je directe buren.

 • Ga na wat voor werk ze doen, wat ze leuk vinden, waar ze een hekel aan hebben of juist energie van krijgen.
 • Vraag of zij mensen in de buurt kennen met een technische achtergrond en/of interesse in energie. Of mensen die het leuk vinden om te organiseren en veel contacten hebben, of de buurt goed kennen.
 • Bekijk eens wat LinkedIn- of Facebookprofielen van kennissen of je buren; je weet nooit op wat voor nuttige informatie je stuit. Je kunt je eigen netwerk ook via je eigen LinkedIn- en Facebookpagina laten weten dat je teamleden zoekt.

Actieve bewoners en buurtbewoners met invloed

Elke buurt heeft wel bewoners die iedereen kent. Mensen die met iedereen een praatje maken en precies weten wat er speelt, die nooit te beroerd zijn een ander te helpen, die als eerste in actie komen als er een lantaarnpaal kapot is of die vrijwilliger zijn bij elk evenement. En die het misschien ook leuk vinden om het team te versterken. Daarnaast kun je nagaan of er mensen in je buurt wonen die net wat meer invloed hebben. Een wethouder bijvoorbeeld, de dorpsoudste of een bekende Nederlander. Deze mensen kunnen deuren openen en een extra boost geven aan je initiatief en zijn dus zeker de moeite waard om te benaderen.

Dorps-/wijkverenigingen en -raden

Veel dorpen of wijken hebben een vereniging of raad. In het bestuur of in commissies vind je actieve mensen die betrokken zijn bij hun woonomgeving. Bovendien weten ze wat er speelt in de buurt en kennen ze de mensen die er wonen.

Scholen

Heb je schoolgaande kinderen? Dan weet je vast hoe makkelijk het is om op het schoolplein contact te leggen met andere ouders. Vaak weet je zelfs wat voor werk ouders van kinderen uit de klas van jouw kind doen en kun je een beetje inschatten of ze ervoor openstaan om mee te doen.

Vrijetijdsverenigingen en andere groeperingen

Als je lid bent van een vereniging, is dat ook een goede plek om teamleden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalclub, muziekverenigingen, de carnavalsvereniging, het amateurtheater, maar ook aan de kerk of de scoutingclub.

Ondernemers

Ga eens langs bij de ondernemers in de buurt. Bijvoorbeeld de kapper, de filiaalmanager van de supermarkt of de boekhandelaar. Of benader ondernemersverenigingen. Hier vind je over het algemeen ondernemende types met organisatietalent en ervaring met het opstarten en uitvoeren van projecten. Bovendien hebben ze meestal een groot netwerk en zijn ze bereid iets terug te doen voor de gemeenschap die hun boterham belegt.

Via de gemeente

Vrijwel alle gemeentes zijn bezig met duurzaamheid. Vaak is er ook een wethouder verantwoordelijk voor dit terrein. Gemeente en wethouders kunnen je helpen aan contactpersonen in de buurt, bijvoorbeeld een wijkmanager of een buurtopzichter van de gemeente. Mogelijk weten ze ook van andere lopende energie-initiatieven of subsidieregelingen waar je gebruik van kunt maken.

Via communicatiemiddelen en social media

Om enthousiaste teamgenoten te vinden, werkt het het beste als je mensen persoonlijk benadert. Maar het kan wel helpen als je daarbij ook communicatiemiddelen inzet, zoals een artikel in een lokaal blad, een flyer, op posters of via social media laten weten dat je teamleden zoekt.

Hoe motiveer ik mensen om mee te doen?

Als je een kandidaat op het oog hebt, hoe krijg je die dan zover dat hij of zij mee wil doen? Je gebruikt natuurlijk je eigen enthousiasme om het verhaal van je energiebesparingsinitiatief te vertellen.

Je vergroot daarbij je kansen door je argumenten af te stemmen op waar iemand gevoelig voor is.

 • Bij mensen die belangstelling hebben voor techniek, is het handig om daarop in te spelen. Vertel bijvoorbeeld over leveranciers die geselecteerd moeten worden en technische specificaties die beoordeeld moeten worden. Of de mogelijkheid om inzicht te krijgen in je energieverbruik en dit te analyseren.
 • Iemand die sociaal bewogen is vindt het juist belangrijk om contact te leggen met anderen en samen iets goeds te doen voor de buurt. Leg dan meer accent op het (samen) organiseren van de buurtbijeenkomst, de ronde langs de deuren om mensen te informeren en om zelf vragen aan hen te stellen.
 • Ondernemers zien meedoen soms als een investering in de gemeenschap waar ze hun geld verdienen en mogelijk als zakelijke kans op termijn (eerst zaaien, dan oogsten).
 • Sommige mensen zijn juist weer gevoelig voor het argument dat energiebesparing bijdraagt aan duurzaam wonen en leven in een buurt waar de woningen goed zijn onderhouden.

  Tips

 • Spreid je team: Probeer je team samen te stellen met mensen die verspreid over je buurt/wijk/dorp wonen. Zodat iedereen voor zijn eigen deel als aanspreekpunt kan optreden.
 • ErvaringsdeskundigenBetrek ook mensen bij je team die al een besparingsmaatregel hebben laten uitvoeren; zij hebben de ervaring, kennis én een goed verhaal.
 • Maak het klein: Maak je vraag klein. Voor sommige mensen klinken woorden als ‘team’ en ‘werkgroepen’ meteen heel zwaar. Vraag gewoon wat ze belangrijk vinden en of ze het leuk vinden om te helpen.
 • Inzetbaar voor ‘kleine’ klusjes: Als je mensen benadert, bestaat uiteraard de kans dat ze bedanken voor deelname in het team. Maar misschien willen ze wel met andere dingen helpen. Bijvoorbeeld om een keer te helpen met flyers langs de deuren te gaan, koffie te schenken op een bijeenkomst of te poseren voor foto’s voor een flyer of website. Of zijn ze bereid om samen met een paar andere buurtgenoten iets over een specifiek onderwerp uit te zoeken. Vele handen maken licht werk! Bewaar daarom alle contactgegevens.

Over Buurkracht

Buurkracht is een landelijk initiatief van netwerkbedrijf Enexis Groep en brengt buren bij elkaar om samen energie te besparen. In Nederland zijn ruim 250 Buurkrachtbuurten actief. En bij een groot aantal wijken is een coöperatie betrokken: ruim 70 energiecoöperaties werken samen met Buurkracht aan energiebesparing.

Buurkracht ondersteunt bewoners die samen met hun buurt energie willen besparen. Buurkrachtbuurten krijgen een eigen buurtbegeleider, een energiescan van de buurt, inzicht in energieverbruik en bespaarmogelijkheden en een eigen buurtwebsite. Ook krijgen de bewoners toegang tot speciale gratis acties, zoals het maken van warmtebeelden met de buurt.

Samenwerking met Buurkracht biedt lokale energiecoöperaties een concrete mogelijkheid om besparings- en opwekactiviteiten op te zetten, mensen te bewegen om mee te doen en zo de lokale energiedoelen te realiseren. Samenwerking tussen energiecoöperaties en Buurkracht leidt tot een grotere verbondenheid van bewoners met verduurzaming. Samenwerken met Buurkracht? Neem contact op via www.buurkracht.nl.

Bron: https://buurkracht.nl/nieuws/een-team-vormen-samen-sta-je-sterker