Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Hiervoor is 120 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Bij verschillende proeftuinen zijn ook lokale energiecoöperaties betrokken. 

27 gemeenten met 'proeftuinen' aardgasvrije wijken
Bron: Rijksoverheid

10 lokale initiatieven gaan samen met de gemeente de uitdaging aan om een wijk van het gas af te halen. De pionierende initiatieven verkennen de mogelijk- en moeilijkheden en maken hiermee de weg vrij voor andere initiatieven om ook met lokale warmte-alternatieven aan de slag te gaan. 

HIER opgewekt maakte een overzicht van de activiteiten in de verschillende proeftuinen. 

Proeftuinen waaraan pionierende lokale energie-initiatieven meewerken

 

Gemeente Wijk Oplossing Participatie

Drimmelen

Terheijden

Warmtenet op basis thermische energie uit rivier de Mark en biomassa van eigen bodem

Traais Energie Collectief

Groningen

Paddepoel en Selwerd

Buurtwarmtenet

Grunneger Power samen met stichting Paddepoel Energiek 

Noordoost

polder

Nagele

Nagele in Balans, zonne-energie, seizoensopslag

Energiek Nagele

Loppersum

Loppersum-'t Zandt- Westeremden

Ellende aardbevingen

Energietransitieplan, warmtenet

Vervolg op dorpswindmolen

Oldambt

Nieuwolda en Wagenborgen

Isolatie plus hybride warmtepompen op basis groen gas (certificaten)

Dorpsbelangenverenigingen beide dorpen

Pekela

Boven Pekela en  Doorsneebuurt

Isolatie, hybride warmtepomp en groen gas

Werkgroep Boven Pekela Energie neutraal

Tytsjerksteradiel  

Garyp

Isolatie en duurzame energie

Enerzjy Koöperaasje Garyp

Vlieland

Duinwyck

Verbetering warmtenet voor 38 woningen

Vlieland Duurzaam

Wageningen

Benedenbuurt

WKO plus warmtenet

Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen

 

Overige proeftuinen

 

Gemeente Wijk Oplossing Participatie

Amsterdam

Van Der Pekbuurt

warmtenet

Renovatie woningcorporatie

Appingedam

Opwierde-Zuid

Warmtepompen en isolatie

Sloop vanwege aardbevingen en nieuwbouw

Assen

Larix-West

onbekend

Samen met bewoners plan uitwerken

Brunssum

Brunssum-Noord

L.T. warmtenet met Mijnwater

Gemeente, woningcorporatie en Mijnwater gaan in gesprek met bewoners.

Delfzijl

Delfzijl Noord

Nog onbekend

Gebiedsgerichte aanpak samen met bewoners

Den Haag

Bouwlust/Vrederust

Nog onbekend

Met wijkbewoners en bedrijven een plan opstellen

Eindhoven

‘t Ven

Warmtenet 500 woningen in vier jaar

Woonabonnement

Hengelo

Nijverheid

Nog te bepalen. Koppelen aan groot onderhoud woningcorporatie

Inloopavond

Katwijk

Smartpolder

Warmte/koude pompen uit oppervlaktewater

Samenwerking Hoogheemraadschap, onderzoek businesscase loopt

Middelburg

Dauwendaele

NOM-woningen

Gemeente gaat op zoek naar bewoners die mee willen doen

Nijmegen

Dukenburg

warmtenet

Met name woningcorporaties, nog geen draagvlak bij bewoners

Purmerend

Overwhere-Zuid

warmtenet

60 bewoners akkoord (meer dan de helft)

Rotterdam

Pendrecht

Warmtenet restwarmte industrie (600 woningen)

Onderzoek loopt hoe bewoners mee te krijgen

Sittard-Geleen

Limbrichterveld-Noord

Isolatie en groen warmtenet

Veel woningen zijn al aangesloten

Sliedrecht

Sliedrecht-Oost

Warmtenet (600 woningen, waarvan 100 huur)

Gesprek bewoners gaat starten

Tilburg

Quirijnstok

Warmtepomp, isolatie en koken op inductie

Tilburg neemt de tijd voor gesprek met bewoners en woningcorporatie

Utrecht

Overvecht-Noord

Nog te bepalen

Overleg met bewoners loopt

Zoetermeer

Palenstein

Herstructurering, klein collectief WKO warmtenet

Met name corporatiewoningen. Reimarkt benadert eigenaar-bewoners