Op HIERopgewekt.nl vind je vanaf nu een nieuw kennisdossier: over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze nieuwe regeling vervangt per 1 april 2021 de huidige postcoderoosregeling. In het nieuwe kennisdossier vind je alle informatie.

De artikelen zijn opgesplitst in thema's en geven antwoord op de meestgestelde vragen. De komende tijd vullen we het kennisdossier verder aan.

Van 18 november tot en met 9 december 2020 heeft een internetconsultatie over de concept-subsidieregeling plaatsgevonden. Naar verwachting zal de nieuwe regeling begin 2021 definitief bekrachtigd worden. 

Over de subsidieregeling

Via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking investeren leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) gezamenlijk in duurzame energieopwekking. Hij geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van de installatie wonen.