Dit artikel biedt meer informatie over aspecten rondom de aansluiting op het elektriciteitsnet bij gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Mocht er nog geen aansluiting op de locatie aanwezig zijn, dan moet het collectief een nieuwe kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting aanvragen bij de netbeheerder. Netbeheerders denken graag mee over oplossingen om opgewekte energie in te passen op het net. Neem in een vroeg stadium contact op om onverwachte kosten of vertraging te voorkomen. Ook is het belangrijk om de productie-installatie te registreren bij de netbeheerder, zodat die het net optimaal kan beheren.

Raadpleeg voor meer informatie ook het artikel 'Aansluiten voor dummies: FAQ over netaansluitingen'.

FAQ: Aansluitingen en het net

Wie is mijn netbeheerder?

Per regio is één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten en het energietransport. Je kiest jenetbeheerder dus niet zelf. Via de website van Netbeheer Nederland kun je de regionale netbeheerder en de EAN-code van uw aansluiting opzoeken.

Wat is een EAN-code?

Elke Nederlandse aansluiting voor gas en elektriciteit heeft een eigen 18 cijferige EAN-code. De netbeheerders en leveranciers van energie gebruiken deze EAN-codes voor onderlinge communicatie. De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code. De EAN-code van een aansluiting is terug te vinden in het EAN-codeboek.

Aan welke eisen moet de netaansluiting voldoen?

Er een paar kaders voor het formaat en de aansluiting van de productie installaties. Installaties buiten deze kaders dienen terecht te komen in de Salderingsregeling of een aanvraag te doen voor de SDE++.

- Kleine projecten (dus met aansluiting t/m 3 x 80 A) moeten worden aangesloten op een nieuwe netaansluiting voor zuivere teruglevering (ook voor VvE’s).
- Is er op een locatie al een klein project? Dan moet een tweede klein project op dezelfde aansluiting worden aangesloten (dit om te voorkomen dat projecten doelbewust worden opgeknipt).
- Grote projecten kunnen via een nieuwe aansluiting of via een allocatiepunt worden aangesloten.
- Kleine projecten mogen een vermogen hebben van 15 t/m 100 kW
- Grote projecten mogen een vermogen hebben van 15 t/m 500 kW

Wat is het verschil tussen een kleinverbruik- en grootverbruikaansluiting?

Het verschil tussen een kleinverbruikaansluiting en een grootverbruikaansluiting heeft te maken met de capaciteit: de hoeveelheid energie die de aansluiting maximaal doorlaat.

  • Een kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère.
  • Een grootverbruikaansluiting heeft een capaciteit van meer dan 3 x 80 ampère.

Kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen verschillen verder in kosten, de wijze van factureren, de eisen voor het meten en de eisen aan de energieleverancier. Lees hier meer over de kosten van een aansluiting.

Wat zijn de eisen aan de aansluiting voor leden van de coöperatie?

Alleen kleinverbruikers (3x80A) komen in aanmerking voor de deelname aan een project in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De productie-installatie mag wel gebruikmaken van een grotere aansluiting.

Welke aansluiting heb ik nodig voor de productie-installatie?

De wet stelt geen eisen aan het soort aansluiting van de productie-installatie. Welke capaciteit aansluiting nodig is hangt af van de hoeveelheid energie die je via de aansluiting wil terugleveren aan het net. Als vuistregel kun je aanhouden dat je een grootverbruikaansluiting nodig heeft bij een installatie van meer dan 200 zonnepanelen (van 250 Wp per stuk).

Als je de productie-installatie op het dak of de grond van een ander plaatst, kun je mogelijk gebruikmaken van de bestaande elektriciteitsaansluiting via een secundair allocatiepunt. Is er op de locatie nog geen netaansluiting aanwezig of is deze van onvoldoende capaciteit, dan moet je een nieuwe aansluiting aanvragen bij de netbeheerder. De netbeheerder kan twee aansluitingen per WOZ-object toestaan. Vraag naar de mogelijkheden bij uw netbeheerder.

Hoe kan ik een nieuwe (secundaire) aansluiting aanvragen?

Een nieuwe fysieke kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting vraag je aan via de centrale website www.mijnaansluiting.nl. Het maakt hiervoor niet uit in welk netbeheerdersgebied je zit. Je kan hier ook terecht voor bijvoorbeeld het verplaatsen, verzwaren of verwijderen van uw aansluiting. 

Wil je een secundair allocatiepunt aanvragen? Neem dan direct contact op met uw netbeheerder voor informatie over de mogelijkheden. Vermeld hierbij dat het om een aanvraag van een secundair allocatiepunt gaat.

Lees ook het artikel 'Aansluiten voor dummies: FAQ over aansluiten'.

Hoe lang van te voren moet ik een nieuwe aansluiting aanvragen?

Een netbeheerder is wettelijk verplicht om binnen 18 weken na uw aanvraag de nieuwe elektriciteitsaansluiting te realiseren. Dit is de wettelijke termijn. Netbeheerders zullen er altijd naar streven om dit sneller te realiseren, maar dit kan afhangen van andere factoren (bijvoorbeeld vergunningstrajecten). 

Hoe wordt de energieproductie van een installatie gemeten?

De meetprocedure hangt af van het soort aansluiting:

  • Kleinverbruikaansluiting (3x80A): de netbeheerder meet de energieproductie op afstand via een slimme meter en geeft de meterstanden door aan uw energieleverancier. Je hoeft dus niet meer zelf de energiestanden door te geven  aan uw energieleverancier. Kleinverbruikers betalen een kleine vergoeding aan de netbeheerder voor beheer en onderhoud van de slimme meter.
  • Grootverbruikaansluitingen (>3x80A): niet de netbeheerder maar een meetbedrijf verzorgt de meting. Je sluit een overeenkomst met het meetbedrijf voor plaatsing, onderhoud en beheer van de meter. De factuur voor deze kosten ontvang je van het meetbedrijf.
  • Secundaire aansluiting: Een standaardmeter. Neem voor meer informatie contact op met het meetbedrijf.
  • Zie ook 'Hoe is het tarief voor periodieke kosten opgebouwd?'
  • Kijk voor meer informatie over slimme meters en de mogelijkheden op www.slimmemeters.nl 

Hoe stel ik mijn netbeheerder op de hoogte van mijn productie-installatie?

Ga je energie terugleveren aan het elektriciteitsnet? Dan ben je verplicht dit aan uw netbeheerder te melden via www.energieleveren.nl en/of CertiQ. Deze verplichting volg uit de Netcode Elektriciteit met regels die gelden tussen afnemer en netbeheerder rondom het transport van elektriciteit. Voor netbeheerders is het belangrijk om te weten welke klanten zelf energie leveren aan het netwerk. Alleen dan kan hij het elektriciteitsnetwerk veilig en betrouwbaar beheren. 

Hoe gaat de netbeheerder om met gegevens van klanten?

Klanten kunnen de gegevens van hun eigen elektriciteitsaansluiting altijd opvragen bij de netbeheerder. Maar netbeheerders mogen de gegevens van een aansluiting niet zomaar aan derden geven. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. Een energiecoöperatie kan dus alleen de aansluitingsgegevens van de eigen productie-installatie opvragen, niet van de afzonderlijke aansluitingen van alle leden. Dit kan alleen als de coöperatie hiervoor een expliciet klantmandaat (per klant, met handtekening) van leden krijgt en dit aan de netbeheerder kan overleggen.

Waarom kunnen coöperaties niet vrij gebruik maken van het net?

De elektriciteits- en gasnetten worden niet betaald met algemene middelen (gemeenschapsgeld), maar door alle gebruikers samen. De kosten voor het totale netwerk worden evenredig met ieders gebruik verdeeld over alle gebruikers in Nederland. Hierdoor blijven de energienetwerken voor iedereen betaalbaar.

Netbeheerders mogen geen onderscheid maken naar type gebruikers. Alle gebruikers van het net betalen mee voor de instandhouding van het net, volgens dezelfde regels en dezelfde tarieven. Kosteloos gebruik door coöperaties zou hiermee in strijd zijn.

Deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden is door HIER opgewekt gemaakt op basis van de concept regeling. De regeling is nog niet definitief vastgesteld. De lijst wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd. Heb je vragen, stel deze dan via info@hieropgewekt.nl. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.